• contact@tradutex.ro
 • Urgențe: 0723.063.253

SCURT GHID AL CLIENTULUI ÎN DOMENIUL TRADUCERILOR SCRISE

SCURT GHID AL CLIENTULUI ÎN DOMENIUL TRADUCERILOR SCRISE

                Încă ne aflăm în era globalizării în are granițe de orice fel tind să dispară, iar acest lucru deseori înseamnă, printre altele, o multitudine de limbi străine si un flux de documente ce necesită traducere. Ca și client ce are nevoie de servicii de traducere scrisă pentru redarea unui document dintr-o limbă în altă limbă, deseori o persoană, fizică sau juridică, se confruntă cu mai multe semne de întrebare.

DE CE AM NEVOIE DE O TRADUCERE A DOCUMENTELOR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ)?

                În era Google Translate, respectiv Machine Translation sau traducere automată, deseori ne confruntăm cu întrebarea: care mai este rolul traducătorilor umani?

Deși este adevărat că aceste tehnologii au progresat enorm într-o perioadă foarte scurtă de timp, ele rămân doar niște instrumente, încă rudimentare, care nu prezintă încrederea și fiabilitatea, dar nici finețea unui traducător uman, în a înțelege textul din limba sursă. În continuare, în tot ceea ce înseamnă raporturi oficiale cu autoritățile statului din România și nu numai, se solicită prezentarea documentelor în limba/limbile oficiale ale țării în cauză, limba română în cazul nostru. Dacă documentul este într-o limbă străină, se solicită prezentarea unei traduceri efectuate de un traducător autorizat pentru a presta acest tip de serviciu pe teritoriul țării respective. Aceasta nu este doar o cerință formală, vizarea de către un traducător autorizat a traducerii fiind și o garanție cu privire la calitatea si fidelitatea acesteia în raport cu documentul original în limba străină.

                Dacă vorbim despre mediul business privat, traducerile sunt deseori necesare pentru a comunica cu instituții ale statului dar și pentru a comunica cu clienții din țara respectivă în cazul persoanelor juridice sau pentru instruirea personalului. Și în acest caz, deși nu vorbim de o cerință oficială în toate situațiile, importanța traducerii efectuate de un traducător uman, de preferat unul autorizat și cu experiență în domeniul de care aparține textul de tradus, constă în redarea cât mai naturală a mesajului din limba sursă din care se face traducerea în limba țintă în care se face traducerea, româna de exemplu. Adaptarea conținutului situației care impune traducerea este imperativă și încă departe de abilitățile de care dau dovada la ora actuală softurile de traducere automată.

                Reversul procesului este de asemenea valabil, fiind și situații în care cetățeni români sau persoane juridice din România au nevoie de traduceri în diverse limbi străine. Acestea impun întotdeauna o cunoaștere foarte buna a limbii sursă și a limbii țintă ceea ce nu se aplică softurilor de traducere în comparație cu o persoană care și-a dedicat o mare parte din viață studiului limbilor respective. De asemenea, este o mare diferență de cunoștințe și abilități între o persoană care este doar simplă cunoscătoare a unei limbi și un traducător profesionist instruit în tehnica traducerii.

                Din aceste motive, nevoia de traducere (efectuată de un traducător uman profesionist și autorizat de preferat) va persista în circumstanțe oficiale și mai puțin oficiale.

CE FEL DE TRADUCERE ÎMI TREBUIE?

                În esență există trei tipuri de traduceri: traduceri simple, traduceri autorizate și traduceri cu legalizare notarială (traduceri legalizate).

                Traducerile simple se referă bineînțeles la redarea unui text dintr-o limbă în alta. Aceste traduceri pot fi făcute pe texte generale, pe texte tehnice sau medicale cu principalul scop de a reda informația și mesajul din limba sursă în limba țintă în scopul înțelegerii acestora în diverse contexte. Deși se numesc traduceri simple, recomandarea este de a apela la traducători umani profesioniști, cu pregătire și experiență în domeniul de care aparține textul de tradus și cu formare în tehnici de traducere pentru a garanta o redare optimă a mesajului textului, adaptat publicului țintă, ca și când ar fi scris textul tradus chiar autorul textului inițial.

                Traducerile autorizate se referă la traducerile care poartă încheierea, parafa și semnătura unui traducător profesionist, autorizat pentru limba sau limbile din care sau în care se face traducerea (în România, traducătorii sunt autorizați de către Ministerul Culturii și Cultelor și/sau Ministerul Justiției). Încheierea traducătorului reprezintă o confirmare, de către un specialist cu pregătire, că sensul textului nu a fost denaturat și că textul nu a fost trunchiat astfel încât să afecteze sensul acestuia. De obicei astfel de traduceri sunt solicitate în domeniul juridic, dar pot fi necesare și în domeniul tehnic sau medical în funcție de scopul în care se folosește traducerea sau de solicitantul traducerii respective, care poate fi o instituție publică de exemplu. Încheierea, parafa și semnătura unui traducător autorizat reprezintă de asemenea și o garanție a calității traducerii, deoarece, pentru a obține autorizația și a deveni traducător autorizat, trebuie susținut un examen sau făcută dovada expertizei în domeniul, domeniile și perechile de limbi pentru care se solicită autorizația.

                Traducerile cu legalizare se referă a o traducere autorizată care are în plus și încheierea notarială de legalizare a semnăturii traducătorului. Încheierea de legalizare aparține unui notar public care legalizează semnătura traducătorului autorizat de Ministerul Justiției în baza specimenului de semnătură depus de către traducător la biroul acestuia. Notarii pot legaliza semnătura traducătorului pe traduceri de acte care se încadrează exclusiv într-una dintre următoarele categorii: un înscris/act autentic/oficial, act notarial sau cu dată certă dată de un notar, pe traduceri făcute după copii legalizate ale actelor oficiale sau sub semnătură privată. Actele sub semnătură privată (încheiate sau emise între/de către persoane juridice private sau persoane fizice trebuie să capete întâi o formă autentică prin notariat sau să aibă o legalizare de semnătură înainte de a se putea legaliza traduceri făcute după acest gen de acte). Legalizarea traducerilor este de obicei solicitată pentru acte oficiale din domeniu juridic, emise de instituții ale administrației publice, dar și de instituții de învățământ, instanțe de judecată etc.. Deși legalizarea traducerii nu are legătură cu calitatea sau conținutul acesteia, încheierea notarială de legalizare a semnăturii traducătorului este o garanție în plus a autenticității traducerii și este extrem de utilă, în special pentru traduceri ce urmează a fi folosite în străinătate, unde parafa și semnătura traducătorului autorizat în România este posibil să nu fie suficiente. Nu se pot legaliza la notarii români decât traduceri efectuate de către traducători autorizați de către Ministerul Justiției din România.

CÂT MĂ VA COSTA TRADUCEREA?

                Tarifele în domeniul traducerilor variază în funcție de limba din/în care se face traducerea și de domeniul căruia îi aparține textul.

Acestea pot varia de asemenea și în funcție de tipul documentului (dacă este un format tipizat, cum ar fi un certificat de naștere de exemplu, sau un text ceva mai amplu si dacă este sau nu într-un format editabil).

Se pot de asemenea aplica și suprataxe de urgență pentru termene de predare foarte scurte sau pentru documente cu scris de mână dificil de descifrat.

De asemenea, se pot aplica reduceri de preț pentru volume foarte mari, grad foarte mare de similitudine între mai multe documente pentru care se solicită traducerea sau pentru colaborări pe termen lung (pe baza unui contract de prestări servicii).

Deși majoritatea birourilor de traduceri au o grila de tarife de bază cu scop orientativ, inclusiv biroul nostru Tradutex Brașov (https://www.tradutex.ro/tarife/), este de preferat solicitarea unei oferte personalizate, odată cu prezentarea/transmiterea actelor de tradus, ofertă estimativă  care va ține cont de la început de solicitările clientului legate de traducerea în sine cât și de termenul de predare și alte servicii conexe, cum ar fi aplicarea apostilei sau legalizarea notarială, servicii care nu sunt incluse în tariful de bază al traducerii. Chiar și în acest caz, pot exista mici variații față de prețul final al traducerii datorită modului de calcul al paginii în traduceri (o pagina standard reprezentând de obicei 2000 de caractere cu spații, calculat pe textul tradus, dacă nu vorbim de un document tipizat).

ÎN CÂT TIMP VOI PRIMI TRADUCEREA?

                Termenul de predare al unei traduceri depinde în principal de nevoia clientului (dacă este sau nu urgent sau dacă acesta are la rândul său un termen limită de depunere a traducerii la solicitant), de disponibilitatea traducătorilor și de complexitatea textului de tradus bineînțeles. Termenul de predare poate fi unul mai îndelungat si datorită unor servicii conexe, cum ar fi legalizarea notarială, apostila, revizia unui text mai lung sau servicii ce țin de grafică sau așezare în pagina.

                Fixarea termenului de predare al unei traduceri poate influența prețul final al acesteia putând atrage suprataxe de până la 300% din prețul standard dacă se solicită o traducere la urgență, în mai puțin de 24 de ore, sau în zile libere de exemplu, precum și dacă se solicită traducerea unui volum foarte mare (de ex. de peste 10 pagini) într-un interval scurt (24-48 de ore).

                Recomandăm evitarea solicitării efectuării traducerilor în termene foarte scurte (de ex. în mai puțin de 24 de ore), în special în cazul unor documente lungi sau cu terminologie complexă, deoarece marja de eroare umană există, iar timpul scurt nu permite revizuirea eficientă a acestora, afectând calitatea.

CE TRADUCĂTOR/ BIROU/FIRMĂ DE TRADUCERI SĂ ALEG?

                Piața serviciilor de traduceri din România este variată și foarte fragmentată. Lipsa unei reglementări clare și exhaustive a acestor servicii, precum și a profesiei de traducător/interpret,  a dus la o multitudine de prestatori de astfel servicii care de multe ori nu au nicio legătură directă cu domeniul traducerilor sau nu au pregătire în domeniu.

                Recomandarea noastră este să apelați întotdeauna la o firmă a cărui principal domeniu de activitate îl reprezintă traducerile scrise și orale (interpretariatul/translația) și al cărui personal este format în profesia de traducător/interpret sau colaborează numai cu traducători autorizați liber profesioniști.

                O garanție în plus a seriozității, a profesionalismului și a calității o reprezintă și o certificare ISO în domeniul asigurării calități și/sau chiar în domeniul traducerilor. De exemplu, biroul nostru Tradutex din Brașov deține o certificare ISO 9001:2015 pentru Aplicarea Sistemului de Management al Calității în domeniul Serviciilor de traduceri și interpretariat. De asemenea, biroul nostru colaborează doar cu traducători autorizați, iar angajații biroului sunt la rândul lor traducători autorizați sau absolvenți de studii superioare în domeniul limbilor străine și al lingvisticii.

                Dacă aveți nevoie și de servicii de apostilare sau de legalizare a traducerilor, ar fi de preferat să vă adresați unui birou de traduceri în proximitatea dvs. care îndeplinește criteriile menționate mai sus deoarece serviciul de legalizare notarială, precum și cel de aplicare a apostilei (sau cel de supra-legalizare), implică prezentarea documentelor originale la notar sau la instituția care aplică apostila și astfel veți evita costul transmiterii acestora prin curier, deși există și această posibilitate dacă nu aveți altă opțiune.

Puteți afla mai multe detalii despre serviciile conexe precum aplicarea apostilei sau legalizarea traducerilor și traducerile orale (interpretariatul/translația) la notar sau alte instituții publice, dar și despre alte servicii din acest domeniu, cum ar fi subtitrările sau transcrierile, accesând pagina noastră de internet https://www.tradutex.ro/servicii/.

PROGRAM

  Luni – Vineri 9:00 – 17:00

  ÎN AFARA INTERVALULUI FUNCȚIONĂM ONLINE
  Sâmbătă – CU PROGRAMARE

  Duminică – ÎNCHIS

   

Atenție!

În perioada 4-8 decembrie 2023 program cu publicul doar online (email sau WhatsApp).

Nu preluăm urgențe în această perioadă.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

%d bloggers like this: