• contact@tradutex.ro
 • Urgențe: 0723.063.253

Notă informare date personale

Notă informare date personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr. 506/2004 și al Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC MATREV INTERNATIONAL SRL. cu sediul în Brașov, str. N. Bălcescu nr. 58, ap. 6, societate românească înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J8/1033/2012, având CUI 30415018, (denumită în continuare „Societatea”), prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul bunei derulări a contractului de prestări servicii conform codurile CAEN ale societății, informarea dumneavoastră privind evoluția contractului, precum și alte situații legate de cazul dvs.

SC Matrev International SRL este înregistrată la ANSPDCP în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 27011, pentru scopurile:

 1. Servicii de comunicații electronice (pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi contractat în sistem on-line sau direct şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii)
 2. Reclamă, marketing și publicitate (transmitere de oferte, mesaje publicitare și de marketing)
 3. Educație și cultură (cursuri individuale)
 4. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private (înregistrare video)

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, sex, data și locul nașterii, adresa, cetățenia, semnătura, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, email, loc de muncă, formare profesională, profesie, situație familială, obișnuințe/preferințe/comportament, imagine, voce, CNP, serie și număr de CI, date privind cazierul judiciar, religie, originea etnică), și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 1. persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele Societății (angajați și colaboratori)
 2. alte eventuale autorități publice centrale și locale;
 3. alte companii din același grup cu Societatea;

De asemenea, SC Matrev International SRL poate utiliza aceste date pentru transmiterea de informații și oferte prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare din partea societății și/sau a partenerilor săi contractuali.

Va informăm că, în conformitate cu Legea 677/2001 și Legea nr. 506/2004 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă puteți exercita:

 • dreptul de acces;
 • dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare, blocare, ștergere a datelor incomplete sau inexacte*)
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a va adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale careva privesc si sa solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către

SC Matrev International SRL cu sediul în Brașov, str. N. Bălcescu nr. 58 ap. 6, jud. Brașov, cod poștal 500019, precum și la adresa de mail: matrevinternational@yahoo.com.

*Notă: Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitatea socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

PROGRAM

  Luni – Vineri 9:00 – 17:00

  ÎN AFARA INTERVALULUI FUNCȚIONĂM ONLINE
  Sâmbătă – CU PROGRAMARE

  Duminică – ÎNCHIS

   

Atenție!

În perioada 3-14 mai activăm doar online (email, WhatsApp).

Nu preluăm urgențe cu predare în aceiazi zi și nici traduceri legalizate, ci doar autorizate.

Vă mulțumim pentru înțelegere!