• contact@tradutex.ro
 • Urgențe: 0723.063.253

Apostilă și supralegalizare

Apostilă și supralegalizare

Ce este apostila?

Apostila de la Haga constă în aplicarea unei ștampile sau în anexarea unui certificat pe documentele originale pentru prevenirea utilizării unor acte false,  acestea fiind recunoscute pe plan internațional. După ce se aplică apostila pe documente, acestea se traduc în limba țării de destinație de către un traducător autorizat, inclusiv apostila, după care se legalizează de către un notar public. În final traducerea legalizată se supralegalizează.

Atenție: Apostila* se obține în țara în care a fost emis actul.

Apostila se obține pentru țările care au semnat Convenția de la Haga. Lista țărilor semnatare o găsiți aici.

Pentru mai multe informații despre proceduri apostile vedeți secțiunea Apostile sau ne puteți contacta.

Pașii ce trebuie urmați pentru a obține formalitățile complete pentru apostilare si supralegalizare sunt următorii:

– Vizarea originalelor la Ministerul Justiției/ Ministerul Educației/ Ministerul Sănătății/ Ministerul Afacerilor Externe/ Camera Notarilor Publici (în funcție de tipul documentului);

– Traducerea autorizată în limba țării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulație internațională, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției;

– Legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public;

– Supralegalizarea semnăturii şi sigiliului notarului prin Camera Notarilor Publici*;

– Supralegalizarea sigiliului Camerei Notarilor prin Ministerul Afacerilor Externe;

– Supralegalizarea finală prin secția consulară a statului respectiv în România.

Atenție:

– Actele de studii vor putea fi supralegalizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Ministerul Educației. Consultați pagina Vizări acte studii.

– Actele emise de Ministerul Sănătății (certificate, recomandări) vor putea fi supralegalizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Direcția Juridic și Contencios din cadrul Ministerului Sănătății. Adeverințele medicale trebuie vizate de către Direcția Județeană de Sănătate înainte de a putea fi supralegalizate.

– Nu pot fi supralegalizate traduceri ale actelor sub semnătură privată. Pentru informaţii complete despre procedurile de lucru, vă invităm să ne contactaţi direct.

– Pentru supralegalizarea prin Secţiile Consulare, tarifele, condiţiile şi termenele de predare diferă în funcţie de regimul de lucru al fiecărei ambasade. Vă rugăm să ne contactaţi şi vă vom informa concret.

Termene de predare:

Parcurgerea procedurilor complete, conform celor enumerate mai sus, durează intre 1-7 zile lucrătoare.

Termenul de predare este, însă, influenţat de foarte mulţi factori implicaţi şi va fi discutat şi negociat pentru fiecare situaţie în parte, asigurându-vă de toată disponibilitatea noastră pentru rezolvarea comenzii în cel mai scurt timp posibil.

 Lista statelor semnatare ale Convenției de la Haga.

PREFECTURĂ:

 • La Prefectură, APOSTILA se aplică pe originalele actelor oficiale administrative.
 • Apostila se poate obține doar la Prefectura din județul în care se află domiciliul titularului sau sediul instituției emitente a actului.
 • Vă putem reprezenta pentru obținerea Apostilei în județul Brașov și alte județe din țară, fără a fi necesară deplasarea dvs, în termene foarte scurte.

Mențiune: Actele de studii pot fi apostilate pe original doar după ce au fost vizate anterior la instituția competentă din cadrul Ministerului Educației.

TRIBUNAL:

 • La Tribunal, APOSTILA se poate aplica doar pe originalele actelor emise de Ministerul Justiţiei (Judecătorii, Registrul Comerţului).
 • Apostila la Tribunal se obţine în judeţul în care a fost emis actul.
 • Vă putem reprezenta pentru obţinerea Apostilei la Tribunalul București, pentru acte emise în București și Județul Ilfov, fără a fi necesară deplasarea dvs. În anumite situații, putem obține apostila și la Tribunale din alte județe ale țării, iar pentru detalii vă rugăm să ne contactați direct.

CAMERA NOTARILOR:

 • La Camera Notarilor Publici, APOSTILA se aplică pe originalele actelor notariale, pe copii legalizate notarial și traduceri legalizate notarial.

Mențiune: O traducere legalizată va putea fi apostilată doar dacă originalul actului tradus este emis de autoritățile române. Dacă vi  se cere ca actul original să fie apostilat, acest lucru trebuie făcut înainte de efectuarea traducerii, pentru ca textul apostilei să fie prins în traducere.

La PREFECTURA se aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

Certificate de stare civilă, cazier judiciar, cazier auto, certificate rezidență fiscală, adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, adeverinţe privind componenţa familiei, actele de studii preuniversitare/universitare, documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetățenii străini, adeverințe medicale, certificate de botez/cununie, certificatele de competență ale personalului maritim navigant, brevete de turism, adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverințe de calificare în diferite meserii.

La TRIBUNAL se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Hotărâri judecătorești, actele originale care emană de la un executor judecătoresc, actele originale emise de Registrul Comerțului.

Începând cu 26 noiembrie 2010 actele notariale (inclusiv traducerile sau copiile legalizate notarial) nu se mai apostilează prin Tribunal, ci prin Camera Notarilor Publici.

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public, Traducerile legalizate la notar, Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură).

Atenție!

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, în baza căruia documentele oficiale care stabilesc unul sau mai multe dintre următoarele elemente: naștereafaptul că o persoană este în viațădecesulnumelecăsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilădivorțulsepararea de drept sau anularea căsătorieiparteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistratdesfacerea unui parteneriat înregistratsepararea de drept sau anularea unui parteneriat înregistratfiliațiaadopțiadomiciliul și/sau reședințacetățeniaabsența cazierului judiciar, cu condiția ca astfel de documente oficiale să fie emise pentru un cetățean al Uniunii de către autoritățile din statul membru al cărui cetățean este acesta.

PROGRAM

  Luni – Vineri 9:00 – 17:00

  ÎN AFARA INTERVALULUI FUNCȚIONĂM ONLINE
  Sâmbătă – CU PROGRAMARE

  Duminică – ÎNCHIS

   

Atenție!

În perioada 4-8 decembrie 2023 program cu publicul doar online (email sau WhatsApp).

Nu preluăm urgențe în această perioadă.

Vă mulțumim pentru înțelegere!