Pasii ce trebuie urmati pentru a obtine formalitatile complete pentru apostilare si supralegalizare sunt urmatorii:

– Vizarea originalelor la Ministerul Justiţiei/ Ministerul Educației/ Ministerul Sănătății/ Ministerul Afacerilor Externe/ Camera Notarilor Publici (în funcţie de tipul documentului);

– Traducerea autorizată în limba ţării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulaţie internaţională, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei;

– Legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public;

– Supralegalizarea semnăturii şi sigiliului notarului prin Camera Notarilor Publici;

– Supralegalizarea sigiliului Camerei Notarilor prin Ministerul Afacerilor Externe;

– Supralegalizarea finală prin secţia consulară a statului respectiv în România.

Atenţie:

– Actele de studii vor putea fi supralegalizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Ministerul Educaţiei. Consultaţi pagina Vizări acte studii.

– Actele emise de Ministerul Sănătății (certificate, recomandări) vor putea fi supralegalizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Direcția Juridic și Contencios din cadrul Ministerului Sănătății. Adeverintele medicale trebuie vizate de către Direcția Județeană de Sănătate înainte de a putea fi supralegalizate.

– Nu pot fi supralegalizate traduceri ale actelor sub semnătură privată. Pentru informaţii complete despre procedurile de lucru, vă invităm să ne contactaţi direct.

– Pentru supralegalizarea prin Secţiile Consulare, tarifele, condiţiile şi termenele de predare diferă în funcţie de regimul de lucru al fiecărei ambasade. Vă rugăm să ne contactaţi şi vă vom informa concret.

Termene de predare:

Parcurgerea procedurilor complete, conform celor enumerate mai sus, durează intre 1-7 zile lucrătoare.

Termenul de predare este, însă, influenţat de foarte mulţi factori implicaţi şi va fi discutat şi negociat pentru fiecare situaţie în parte, asigurându-vă de toată disponibilitatea noastră pentru rezolvarea comenzii în cel mai scurt timp posibil.

 Lista statelor semnatare ale Conventiei de la Haga.

PREFECTURĂ:

  • La Prefectură, APOSTILA se aplică pe originalele actelor oficiale administrative.
  • Apostila se poate obţine doar la Prefectura din judeţul în care se află domiciliul titularului sau sediul instituţiei emitente a actului.
  • Vă putem reprezenta pentru obţinerea Apostilei în judeţul Brașov și alte județe din ţară, fără a fi necesară deplasarea dvs, în termene foarte scurte.

Mențiune: Actele de studii pot fi apostilate pe original doar după ce au fost vizate anterior la instituția competentă din cadrul Ministerului Educației.

Tarif 70 lei/act.

TRIBUNAL:

  • La Tribunal, APOSTILA se poate aplica doar pe originalele actelor emise de Ministerul Justiţiei (Judecătorii, Registrul Comerţului).
  • Apostila la Tribunal se obţine în judeţul în care a fost emis actul.
  • Vă putem reprezenta pentru obţinerea Apostilei la Tribunalul Bucureşti, pentru acte emise în Bucureşti şi Judeţul Ilfov, fără a fi necesară deplasarea dvs. În anumite situații, putem obține apostila și la Tribunale din alte județe ale țării, iar pentru detalii vă rugăm să ne contactați direct.

Tarif 80 lei/act.

CAMERA NOTARILOR:

  • La Camera Notarilor Publici, APOSTILA se aplică pe originalele actelor notariale, pe copii legalizate notarial şi traduceri legalizate notarial.

Tarif 70 lei/act.

Menţiune: O traducere legalizată va putea fi apostilată doar dacă originalul actului tradus este emis de autoritățile române. Dacă vi  se cere ca actul original să fie apostilat, acest lucru trebuie făcut înainte de efectuarea traducerii, pentru ca textul apostilei să fie prins în traducere.

La PREFECTURA se aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:

Certificate de stare civila, cazier judiciar, cazier auto, certificate rezidenta fiscala, adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, adeverinţe privind componenţa familiei, actele de studii preuniversitare/universitare, documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, adeverinţe medicale, certificate de botez/cununie, certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, brevete de turism, adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverinţe de calificare în diferite meserii.

La TRIBUNAL se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Hotărâri judecătoreşti, actele originale care emană de la un executor judecătoresc, actele originale emise de Registrul Comerţului.

Incepând cu 26 noiembrie 2010 actele notariale (inclusiv traducerile sau copiile legalizate notarial) nu se mai apostileaza prin Tribunal, ci prin Camera Notarilor Publici.

La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public, Traducerile legalizate la notar, Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură).